Selskapsrelaterte spill393

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Buka Entertainment [vanlig] Бука [vanlig]
Status Aktiv siden 14 02 1993 [>27 år]
Operasjonsland Russia [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 70%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 70%
3 nyeste spill 64%
10 nyeste spill 66%
Siste året (6 spill) 63%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
300 51%
131 22%
87 15%
27 5%
16 3%
15 3%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn