Selskapsrelaterte spill16

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Little Orbit [vanlig] Little Orbit, LLC [felles]
Status Aktiv siden januar 2010 [>10 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter] United Kingdom
Nettsted Offisiell

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
11 15%
9 13%
9 13%
9 13%
8 11%
6 8%
4 6%
4 6%
4 6%
3 4%
2 3%
1 1%
1 1%
Logg inn