HQ

Noodlecake Studios, Inc.

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Noodlecake Studios [vanlig] Noodlecake Studios, Inc. [felles]
Status Aktiv siden 2011 [>7 år]
Operasjonsland Canada [hovedkvarter]
Nettsteder Offisiell
Official Facebook page
Official Twitter

Spill etter plattformer

Number of games and platform breakdown
9 47%
7 37%
2 11%
1 5%
Logg inn