Selskapsrelaterte spill60

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Rockstar Games [vanlig] Rockstar Games, Inc. [felles]
Status Aktiv
Operasjonsland United States [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 78%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 78%
3 nyeste spill 81%
10 nyeste spill 79%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
34 18%
29 15%
26 14%
19 10%
13 7%
11 6%
9 5%
8 4%
8 4%
7 4%
4 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn