HQ

Sony Interactive Entertainment, LLC

Selskapsrelaterte spill92

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Sony Interactive Entertainment [vanlig] Sony Interactive Entertainment, LLC [felles]
Status Aktiv siden 01 04 2016 [>4 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter] Universal

Selskapet vurdering 75%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 75%
3 nyeste spill 69%
10 nyeste spill 73%
Siste året (3 spill) 69%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
81 80%
10 10%
5 5%
2 2%
2 2%
1 <1%
Logg inn