Selskapsrelaterte spill145

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn 2K Games [vanlig] 2K Games, Inc. [felles]
Status Aktiv siden 25 01 2005 [>18 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 71%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 71%
3 nyeste spill 61%
10 nyeste spill 66%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
129 26%
56 11%
54 11%
53 11%
50 10%
46 9%
24 5%
19 4%
15 3%
15 3%
10 2%
8 2%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn