Selskapsrelaterte spill90

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Alawar Entertainment [vanlig] Alawar Entertainment, Inc. [felles]
Status Aktiv siden 1999 [>23 år]
Operasjonsland Russia [hovedkvarter] United States
Nettsteder Offisiell
Offisiell

Selskapet vurdering 67%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 67%
3 nyeste spill 67%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
85 59%
13 9%
12 8%
8 6%
7 5%
5 3%
4 3%
4 3%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn