Selskapsrelaterte spill190

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Atari [vanlig] Atari, Inc. [felles]
Tidligere navn Infogrames, Inc. [felles, gyldig til 07 05 2003] Infogrames [vanlig, gyldig til 07 05 2003] GT Interactive Software Corporation [felles, gyldig til 16 12 1999] GT Interactive [vanlig, gyldig til 16 12 1999]
Etikett WizardWorks
Status Aktiv siden 1993 [>29 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 75%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 75%
3 nyeste spill 73%
10 nyeste spill 75%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
147 38%
21 5%
20 5%
20 5%
15 4%
14 4%
12 3%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
10 3%
9 2%
9 2%
8 2%
7 2%
6 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn