Selskapsrelaterte spill14

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Black Forest Games [vanlig] Black Forest Games GmbH [felles]
Status Aktiv siden 2012 [>10 år]
Operasjonsland Germany [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 60%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 60%
3 nyeste spill 55%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
10 26%
8 21%
6 15%
4 10%
3 8%
3 8%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Logg inn