Selskapsrelaterte spill49

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Blizzard Entertainment [vanlig] Blizzard Entertainment, Inc. [felles]
Tidligere navn Chaos Studios [vanlig, gyldig til 24 05 1994] Chaos Studios, Inc. [felles, gyldig til 24 05 1994] Silicon & Synapse [vanlig, gyldig til 1. kvartal 1994]
Status Aktiv siden 08 02 1991 [>31 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter] United Kingdom France South Korea
Nettsteder Offisiell
Official VK group

Selskapet vurdering 76%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 76%
3 nyeste spill 69%
10 nyeste spill 72%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
41 31%
33 25%
8 6%
8 6%
5 4%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn