Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Funselektor Labs [vanlig] Funselektor Labs, Inc. [felles]
Status Aktiv siden august 2014 [>6 år]
Operasjonsland Canada [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
2 20%
2 20%
2 20%
1 10%
1 10%
1 10%
1 10%
Logg inn