Selskapsrelaterte spill78

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Iceberg Interactive [vanlig] Iceberg Interactive B.V. [felles]
Status Aktiv siden 2009 [>13 år]
Operasjonsland Netherlands [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 71%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 71%
3 nyeste spill 72%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
77 64%
21 18%
7 6%
7 6%
4 3%
3 3%
1 <1%
Logg inn