Selskapsrelaterte spill135

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Koei Tecmo Games [vanlig] Koei Tecmo Games Co., Ltd [felles]
Tidligere navn Tecmo Koei Games Co., Ltd [felles, gyldig til 01 04 2011] Tecmo Koei Games [vanlig, gyldig til 01 04 2011] Koei Co., Ltd [felles, gyldig til 01 04 2009] Koei [vanlig, gyldig til 01 04 2009]
Status Aktiv siden 25 07 1978 [>44 år]
Operasjonsland Japan [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 72%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 72%
3 nyeste spill 71%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
60 18%
58 17%
52 15%
35 10%
31 9%
22 7%
14 4%
11 3%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn