HQ

Mages, Inc.

Selskapsrelaterte spill13

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Mages [vanlig] Mages, Inc. [felles]
Status Aktiv
Operasjonsland Japan [hovedkvarter]

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
10 33%
8 27%
6 20%
3 10%
3 10%
Logg inn