Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Nacon Studio Milan [vanlig] Nacon Studio Milan S.r.l. [felles]
Tidligere navn Lunar Great Wall Studios S.r.l. [felles, gyldig til 05 05 2022] RaceWard Studio [vanlig, gyldig til 05 05 2022]
Status Aktiv siden 2019 [>3 år]
Operasjonsland Italy [hovedkvarter]
Nettsteder Official Facebook page
Official Twitter
Offisiell

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
3 23%
2 15%
2 15%
2 15%
2 15%
2 15%
Logg inn