Selskapsrelaterte spill66

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Omega Force [vanlig]
Status Aktiv
Operasjonsland Japan [hovedkvarter]

Selskapet vurdering 74%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 74%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
37 20%
29 16%
26 14%
22 12%
15 8%
13 7%
12 6%
8 4%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn