Selskapsrelaterte spill353

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Xbox Game Studios [vanlig]
Tidligere navn Microsoft Studios [vanlig, gyldig til 05 02 2019] Microsoft Game Studios [vanlig, gyldig til juni 2011] Microsoft Games [vanlig, gyldig til juni 2002]
Status Aktiv siden mars 2000 [>22 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter] Europe Asia
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 73%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 73%
3 nyeste spill 66%
10 nyeste spill 69%
Siste året (1 spill) 71%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
176 33%
153 28%
94 17%
34 6%
31 6%
11 2%
10 2%
8 1%
7 1%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn