Filtrere selskapets spill

Plattformer som ikke er relatert til dette selskapet ▾

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn 2K Games [vanlig] 2K Games, Inc. [felles]
Status Aktiv siden 25 01 2005 [>15 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 71%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 71%
3 nyeste spill 66%
10 nyeste spill 63%
Siste året (1 spill) 63%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
99 28%
50 14%
46 13%
45 13%
28 8%
26 7%
18 5%
7 2%
6 2%
5 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn