Selskapsrelaterte spill23

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Game Freak [vanlig] Game Freak, Inc. [felles]
Status Aktiv siden 26 04 1989 [>30 år]
Operasjonsland Japan [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
10 26%
6 16%
4 11%
4 11%
3 8%
3 8%
2 5%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Logg inn