Selskapsrelaterte spill47

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn id Software [vanlig] id Software, LLC [felles]
Status Aktiv siden 01 02 1991 [>29 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 76%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 76%
3 nyeste spill 69%
10 nyeste spill 71%
Siste året (2 spill) 64%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
40 28%
13 9%
12 8%
10 7%
9 6%
7 5%
5 4%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn