Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Adamvision Studios [vanlig] Adam Nickerson [vanlig]
Tidligere navn Nickervision Studios [vanlig, gyldig til ]
Status Aktiv siden 2010 [>12 år]
Operasjonsland Canada [hovedkvarter]
Nettsteder Offisiell
Official Twitter
Discord server

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
8 14%
7 12%
7 12%
7 12%
7 12%
7 12%
6 11%
3 5%
3 5%
2 4%
Logg inn