Selskapsrelaterte spill84

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Maxis [vanlig] EA Maxis [felles]
Tidligere navn Maxis Software, Inc. [vanlig, gyldig til juni 1997]
Status Aktiv siden 1987 [>34 år]
Operasjonsland United States [hovedkvarter] Australia Finland
Nettsted Offisiell

Selskapet vurdering 71%

Gjennomsnittlig spillvurdering over tid
All-time 71%
3 nyeste spill 59%
10 nyeste spill 70%

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
73 34%
60 28%
10 5%
10 5%
9 4%
8 4%
6 3%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn