Selskapsrelaterte spill50

Generell firmainformasjon

Gjeldende navn Milestone [vanlig] Milestone s.r.l. [felles]
Tidligere navn Graffiti [vanlig, gyldig til 1996]
Status Aktiv siden 1994 [>28 år]
Operasjonsland Italy [hovedkvarter]
Nettsted Offisiell

Spill etter plattformer

Antall spill og plattformversjoner
48 26%
31 17%
29 16%
19 10%
18 10%
10 5%
9 5%
8 4%
7 4%
3 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logg inn